ครบที่สุดกับการทำคอนเทนต์จากเบสิคถึงขั้นสูง เพื่อให้สื่อสารจุดขายของสินค้าคุณได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดนใจลูกค้ากว่าเดิม

อัดแน่นด้วยการเวิร์คช็อป ลงมือทำคอนเทนต์ตลอด 4 วันเต็ม กับการไกด์ แนะนำ และโค้ชแบบกลุ่มเล็ก ทั่วถึงและได้คุยทุกคน ไม่ต้องกลัวเรียนตามไม่ทัน

คอร์สอัปเดตและอัพเกรด Content Marketing ที่เข้มข้นและเนื้อหาแน่นยิ่งกว่าเดิม

 • เริ่มต้นเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคอนเทนต์จะช่วยให้คุณขายของได้อย่างไร แก้ปัญหาอะไร เลี่ยงการเข้าใจผิด ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นและทำให้หลายธุรกิจทำคอนเทนต์หลงทาง
 • หลักการโน้มน้าวและขายของด้วยคอนเทนต์ ที่ทำให้คุณสามารถมองการขายของได้อย่างทะลุปรุโปร่ง รู้ว่าจะมัดใจลูกค้าได้อย่างไร
 • เครื่องมือการคิดคอนเทนต์สำหรับขาย ที่ช่วยให้วางแผนคอนเทนต์ให้มัดใจลูกค้าตั้งแต่ยังไม่อยากได้จนถึงลูกค้าจะซื้อสินค้า
 • ความรู้และเทคนิคพื้นฐานจนถึงขั้นสูงในการทำคอนเทนต์สำหรับธุรกิจแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาย การสร้างแบรนด์ การประยุกต์ข้ามสื่อ เพื่อให้ธุรกิจมีคอนเทนต์ที่พร้อมที่สุดเพื่อรับกับลูกค้า
 • เครื่องมือหาไอเดียคอนเทนต์แบบต่าง ๆ เพื่อฝึกให้คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ไม่รู้จบ ไม่ต้องกลัวตัน หมดมุกทำคอนเทนต์
 • Content Strategy  ช่วยให้คุณมีแบบแผนที่ชัดเจนในการทำคอนเทนต์แบบเป็นกลยุทธ์พร้อมวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปเป็นร่าง

สิ่งที่คุณจะได้จากการเวิร์คช็อป

 • เรื่องต้องรู้ของการทำคอนเทนต์ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและคนทำงาน
 • ร่างแผนคอนเทนต์ ไอเดียเริ่มต้น และชิ้นงานของธุรกิจคุณเอง
 • โมเดลและกรอบแนวทางการทำคอนเทนต์มากกว่า 10 โมเดลเพื่อเอาไปใช้คิดงานต่อในภายหลัง
 • เข้าใจเทคนิควิธีการคิดคอนเทนต์แบบต่างๆ ที่เหมาะกับธุรกิจเพื่อสามารถประยุกต์ใช้ต่อได้ในอนาคต

เนื้อหาที่อบรม

 • Content & Marketing – เรื่องที่ต้องรู้ / มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์จนทำให้หลายธุรกิจเสียหาย
  • คอนเทนต์เกี่ยวอะไรกับการขาย ? ทำไมมันถึงทำให้ขายของได้ ? แต่ละธุรกิจใช้คอนเทนต์ต่างกันอย่างไร ?
  • ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่หลายธุรกิจมักมี (และเราต้องระวังอย่าให้เกิดกับตัว)
  • ทำคอนเทนต์ปัจจุบันต้องรู้อะไร ? ต่างจากสมัยก่อนอย่างไร ?
 • Product Storytelling Framework – เครื่องมือช่วยให้มองเห็นภาพรวมและองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบคอนเทนต์และการขายสินค้านั้น ๆ
  • มองลูกค้าให้แม่นยำ เข้าใจปัญหาของลูกค้า เพื่อจะได้สื่อสารได้ตรงจุด
  • วิเคราะห์สินค้า เชื่อมจุดขายที่เหมาะสม ทำให้ขายของได้ตรงประเด็น ไม่ยืดเยื้อ
  • สร้างภาพประโยชน์ที่ชัดเจน ลูกค้าเห็นภาพและอยากได้สินค้า

Communication Design – หลักการออกแบบและเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมที่จะสามารถโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างที่ตั้งใจไว้ ทำให้ขายของหรือแก้ไขปัญหาของธุรกิจได้

 • หลักการโน้มน้าวคนโดยการใช้คอนเทนต์ เพื่อให้เข้าใจที่มาและกลไกที่ช่วยให้เห็นเป้าหมายการสื่อสารที่ชัดเจน มีกลยุทธ์
 • เครื่องมือการคิด Content Insight เพื่อเจาะลึกได้มากขึ้นว่าอะไรจะสามารถจูงใจลูกค้าได้ดีกว่าเดิม หาไอเดียเพิ่มเติมช่วยให้คิดคอนเทนต์ได้มากขึ้น
 • กลไกการเปลี่ยน Content Insight ไปสู่คอนเทนต์ที่จะใช้สื่อสาร

Content Journey – การเรียบเรียงคอนเทนต์ให้เหมาะสมตามขั้นตอนการซื้อสินค้า ทำให้สื่อสารได้เหมาะสมตามสื่อและช่วงเวลาของการขาย ทำให้ลูกค้าคล้อยตามได้โดยไม่ติดขัด

 • การเล่าสินค้าให้โดนใจ
  • โมเดล AIDA ที่ใช้ในการเขียนโฆษณาดัง ๆ
  • โมเดล PRFB ที่ใช้แนะนำสินค้าอย่างน่าฟัง
 • ถอดรหัสการสร้าง Catchy Headline ให้น่าสนใจ
 • วิธีการฝึกสร้างและพัฒนา Headline ด้วยตัวเอง
 • Content Toolkit เพื่อคิดไอเดียคอนเทนต์แบบต่าง ๆ
  • แรงจูงใจสำคัญที่ช่วยปิดการขาย
  • อารมณ์สำคัญที่ช่วยให้คนอยากฟัง
  • วิธีการยอดฮิตสำหรับหาไอเดียใหม่ ๆ
 • พื้นฐานของการทำ Storytelling 
 • Storytelling แบบต่าง ๆ ที่ใช้กันในการนำเสนอสินค้า

Content Strategy & Management 

 • คอนเทนต์แบบต่าง ๆ ที่ธุรกิจมักจะใช้ในปัจจุบัน
 • ข้อดีข้อเสียของคอนเทนต์แต่ละประเภทและแนวทางการเลือกใช้ให้เหมาะสม
 • โครงสร้างของ Content Strategy ที่ต้องมี
 • รายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องมีไว้เพื่อให้แผนการทำคอนเทนต์สัมฤทธิ์ผล
 • การจัดทำงบประมาณ การวัดผล

ลักษณะการอบรม

 • เวิร์คชอป 70% (ฝึกฝนจากการทำโจทย์กลาง และธุรกิจของตัวเอง)
 • บรรยาย: 30%

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของธุรกิจที่ต้องทำและบริหารคอนเทนต์ด้วยตัวเอง เช่นคนที่ขายของออนไลน์ ดูแล Facebook Page เอง
 • เจ้าของธุรกิจที่ประสบปัญหาการสร้างคอนเทนต์ ไม่ว่าจะไม่มีไอเดีย ไม่รู้จะนำเสนออะไร หรือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำอย่างไร
 • ทีมงานพัฒนาและผลิตคอนเทนต์ของกับธุรกิจต่างๆ เพื่อจะไปสร้างคอนเทนต์ได้ดีขึ้นกว่าเดิม

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย และสถานที่

Public Class สำหรับบุคคลทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 4 วัน รับจำกัดรุ่นละไม่เกิน 9 คน

รุ่นเดือนกันยายน

เรียนวันที่ 24-25 กันยายนและ 1-2 ตุลาคม (เสาร์-อาทิตย์)

เวลาอบรม: 09.00 – 16.00น. (ลงทะเบียน 8.30น.)

มีบริการอาหารกลางวันและเบรกอาหารว่าง 2 ครั้งในทุกวันของการอบรม

สถานที่: dots academy ชั้น 2 อาคาร C โครงการ Block28 จุฬาฯ ซอย 9 (สามย่าน)

ค่าอบรม 25,000 บาท (รวม VAT7%) 

 • นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • นิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 • สามารถผ่อน 0% 6 เดือนผ่านบัตรเครดิต KBank ได้
 • สมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ลด 10%
 • ศิษย์เก่าของ dotsclass.online รับส่วนลด 10%

In-House Training สำหรับองค์กร

คอร์ส Content Marketing Masterclass สามารถจัดเป็นการฝึกอบรมภายในองค์กร เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ

ปรับเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับองค์กรมากขึ้น
กรณีศึกษาและตัวอย่างต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับธุรกิจมากขึ้น
องค์กรที่สนใจสามารถจัดฝึกอบรมโดยใช้สถานที่ทาง dots academy ได้

องค์กรที่ต้องการ In-House / Private Class สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได

ลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง LINE Official Account และ Facebook Messenger

เพิ่มเพื่อน

dots academy roadmap

คอร์ส Content Marketing Masterclass ที่คอร์สในลำดับขั้นที่ 3 ของ Roadmap การเรียนรู้ที่ออกแบบโดย dots academy ซึ่งหากสนใจและอยากดูภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมดสามารถคลิ้กที่ปุ่มเพื่อดูรายละเอียดได้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า